SERTİFİKA

Su Kalitesi Derneği, su arıtma bayilerini temsil eden Uluslararası Su Şartlandırma Derneği ve esas olarak su arıtma ekipmanı imalatçılarından oluşan Su Şartlandırma Vakfı'nın, iki ticaret birliğinin birleşmesiyle 1974 yılında kurulmuştur.

WQA, hem konut hem de ticari / endüstriyel kullanım için suyu arıtmaya adanmış bir bütün olarak su arıtma endüstrisini temsil eder. Su Kalitesi Araştırma Vakfı
Su Kalitesi Araştırma Vakfı (WQRF) - daha önce Su Kalitesi Araştırma Konseyi (WQRC), 1949'da WQA'nın bir bölümü olarak Su Kalitesi Derneği adına evrensel olarak tanınan ve bağımsız bir araştırma kuruluşu olarak hizmet vermek üzere kuruldu. WQRF'nin birincil amacı, su kalitesini iyileştirme endüstrisi için bilimsel araştırma ve eğitimi yürütmek ve finanse etmektir. WQRF şu anda yasal değişikliği olumlu yönde etkileyen çok sayıda araştırma çalışmasına sponsorluk yapmaktadır.