TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

Ozwaters

TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

Ters ozmoz su arıtmada kullanılan en yaygın sistemlerden bir tanesidir. Ters ozmoz teknolojisi sektörde bilinen en hassas membran filtrasyon sistemidir.Ters osmoz atık suyun yeniden kullanılabilmesi için daha çok endüstriyel alanda kullanılan bir yöntemdir.Suda bulunan her tür yabancı maddenin sudan ayrıştırılması için kullanılan konvansiyonel yöntemlerin başında reverse osmosis sistemleri gelir. Ters ozmoz veya ters osmoz diye de adlandırılan bu yöntem çapraz akışa sahip membran filtrelerin su akışına ve hidrobasınca karşı fiziki bir engel oluşturmasıyla gerçekleşir. Ozmotik basıncı tersine çevirme işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren sisteme ise ters ozmoz reverse osmosis cihazı denir.

 

Parametreler

Örnek Kuyu Suyu Değerleri

Reverse Osmosis Sonuçları

Performans %

Arsenik(As ug/l)

120

0,63

-99,48

Kadmiyum (Cd ug/l)

10

0,5

-95,00

Civa (Hg ug/l)

2

0,1

-95,00

Kurşun (Pb ug/l)

1

0,05

-95,00

Bakır (Cu mg/l)

4

0,1

-97,50

Alüminyum (Ai mg/l)

0,21

0,01

-95,24

Klorür (Cl mg/l)

287

22

-92,33

Nitrat (NCV mg/l)

55

1

-98,18

Sülfat (SO f mg/l)

289

6

-97,92

Nitrit (N02 mg/l)

0,61

0,1

-83,61

İletkenlik (uS/om)

3500

32,2

-99,08

Toplam Sertlik (CaC03 mg/l)

640

23

-96,41

pH

7

7

 

 

Reverse osmosis su arıtma işlemlerinde oldukça hassas membran filtreler kullandığından sudaki yabancı maddeler önceden mümkün olduğunca temizlenmelidir. Ters osmoz veya reverse osmosis cihazından önce gerekliyse kum filtresi, karbon filtresi, su yumuşatma cihazı kurulmalı ve (ters ozmos) reverse osmosis cihazına ön arıtma işleminden geçmiş su verilmelidir.

Reverse osmosis cihazı tasarımı için mutlaka uzman bir kişi tarafından projelendirme yapılmalıdır. Ters ozmoz cihazı projelendirilmesi uzmanlar tarafından yapılmamış tasarım ve imalatlar kullanıcısına uzun vadede sorun teşkil edebilir. Proje safhasını etkileyen kriterler;

 1. Arıtılacak su kalitesi/analizi
 2. Suyun ne amaçla ne kalitede saflaştırılacağı
 3. Günlük su saflaştırma ihtiyacıdır.

Reverse osmosis işlemi sıralaması şu şekildedir. Öncelikle membranlara zarar verme ihtimali olan, tortu, klor ve kirecinden arındırılır. Reverse osmosis cihazı girişine kadar en az 2-3 bar basınçlandırılarak ters ozmoz sistemine giriş yapılır. Burada kartuşlu su filtrelerinden 5 mikron hassasiyetle son filtreleme yapılır ve arkasından suya antiskalant kimyasalı dozlanır. Kimyasal dozajı otomatik pompalarla yapılır. İşlemden geçmiş su yüksek basınç pompası sayesinde proje tasarımında öngörülmüş basınca yükseltilir ve membranlara pompalanır. Membran hidrolik basınca karşı fiziki bir engel oluşturur ve membranın içinden sadece su molekülleri geçebilir. Konsantre olan taraftaki iyonlar ise bir miktar suyla birlikte sürekli olarak deşarj edilir.

 

BAZI SEKTÖRLERDE REVERSE OSMOSİS (Ters Ozmoz)

KULLANIM ALANLARI

EN ÇOK SATILAN KAPASİTELER

Kimya-Kozmetik-Boya-Akaryakıt

Doğrudan ürün formülünde, Elektrostatik Toz Boyada

15-30-50-200 m3/gün

Cam Sanayi

Lamine, Yıkama, Rodajlama hatlarında

5-10-20-100 m3/gün

Metal Sanayi

Durulama, İşleme, Kaplama hatlarında, İndiksiyon Ocaklarında, Dökümhanelerde, Kataforezde

20-50-100-300 m3/gün

Medikal ve İlaç Sektöründe

Ultrasafsu öncesinde, ürün formülünde, otoklavlarda

2-5-10-20 m3/gün

Seramik-Taş-Toprak Ürünlerinde

Çamur Hazırlama, Sır Kaplamada

10-30-100 m3/gün

Turizm Sektöründe

Otellerde Kullanım ve İçme Suyu

10-30-100-500 m3/gün

Gıda Sektöründe

Ürün Hazırlamada, Cateringlerde

10-20-50-100 m3/gün

İnşaat Sektöründe

Şantiyelerde, Projelerde

20-50-100 m3/gün

Enerji Sektöründe

Türbinlerde, Soğutma Sularında

50-100-500 m3/gün

Otomotiv Sanayi

Yıkama, Kaplama, Boyama Hatlarında

50-100-200 m3/gün

Tekstil ve Deri Sektöründe

Sıcak Su ve Boya Hatlarında, Kazanlarda

20-50-100 m3/gün

Kağıt Baskı Matbaa Sektörü

Baskı Hazırlığında

5-10-20 m3/gün

Isıtma Soğutma Sektörü

Besleme Suyu

10-20-50 m3/gün

Makine Sanayi

Suyla Çalışan Makinelerde

5-10-20 m3/gün

 

Reverse Osmosis ya da Ters Osmoz Nedir?

Reverse Osmosis, ya da diğer adıyla ters osmoz, yarı geçirgen Reverse Osmosis Membranına alçak basınç altında kuvvet uygulayarak suyun demineralize veya deiyonize edilmesi işlemlerine verilen genel addır.

Osmosis?

Ters Osmoz Reverse Osmosis sistemlerinin kullanım amacını anlayabilmek için öncelikle osmosis süreçlerinin ne olduğunu anlaşılması gerekmektedir.

Osmoz süreçleri doğada gerçekleşen doğal bir süreçtir. Bitki köklerinin topraktan su emme yöntemi olan osmoz, suyun tuz çözeltisinden salin çözeltisine hareket etme eğiliminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Az önce de belirttiğimiz gibi suyun hareket eğilimi doğal koşullarda her zaman az yoğunluklu çözeltiden yüksek yoğunluklu çözeltiye geçiş şeklindedir. Örneğin farklı konsantrasyonlara sahip iki tuz çözeltisi arasına yarı geçirgen bir zar yerleştirdiğimizde suyun düşük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona doğru geçiş yapmaya başladığını görebiliriz.

Yarı geçirgen membran olarak tanımlanan madde, bazı atom ve moleküllerin geçişine izin veren ancak bunun dışındaki tüm atomik ve moleküler bileşimlerin geçişini engelleyen bir maddedir. Bu işlemi çok küçük gözeneklere ve yüksek sürtünme katsayısına sahip bir karbon bileşimi sayesinde gerçekleştirir.

Bu noktaya kadar açıklamaya çalıştığımız çalışma süreci doğada gördüğümüz osmoz sürecidir. Bu süreci tersine işleterek endüstriyel veya içme amaçlı su üretilmektedir. Bunu sağlamak için membran tabakasına bir enerji uygulanarak suyun, yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona (Hatırlayacağınız üzere doğal süreçte düşükten yükseğe geçiş yapmaktadır.) geçiş yapmaya zorlanır. Böylece su içerisindeki ağır metal ve su moleküllerinden daha büyük molekülleri dışarıda bırakarak sadece su moleküllerinin geçiş yapması sağlanmaktadır.

Ters Ozmoz ve Reverse Osmosis Kalitesini Etkileyen Etmenler?

 1. Besleme Basıncı
 2. Geçirgenlik Basıncı
 3. Konsantrasyonun Uyguladığı Basınç
 4. İletkenlik Değeri
 5. Permeasyon İletkenliği
 6. Besleme Akışı
 7. Geçirgenlik Oranı
 8. Sıcaklık

Akademik Alanda RO Araştırmaları

Reverse osmosis cihazları pekçok farklı alanda ve amaçla kullanılmaktadır. Örnek olarak ABD'deki Texas Universitesi'nde yapılan bir araştırmada ters ozmoz su arıtma sisteminin bugünkü kullanımı ve gelecekteki kullanım alanlarına yönelik detaylı bir araştırması bulunmaktadır. Araştırmaya ait detaylar için aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.