SANAYİ TİPİ SU ARITMA SİSTEMLERİ

SANAYİ TİPİ SU ARITMA SİSTEMLERİ

Biyolojik, kimyasal ve fiziksel arıtma yöntemleri ayrı ayrı veya birlikte kullanılıyorsa ve atık suyun geri dönüştürülmesi veya arıtılması gerekiyorsa, sanayi tipi atık su arıtma kullanılır. Sanayi tipi atık su arıtımı, özellikle kirlilik yükü ve çevre kirliliği üzerindeki etkisi açısından özel uzmanlık ve deneyim gerektiren bir süreçtir. OZWater mühendislerinin tecrübesine ve üretim teknolojisine dayanarak, atık su özelliklerindeki farklılıkları göz önünde bulundurarak, organizasyonun üretim sürecinden kaynaklanan, fabrikalardan, organize sanayi bölgelerinden gelen atık suyun geri dönüşümü veya bertarafı için tasarım ve plan yöntemleri.