ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

Suyu farklı kullanımlarla atık suya dönüştürerek kaybedilen fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerin bir kısmını veya tamamını geri kazanmak ve alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerinin tutarlılığı için kullanılan bir veya daha fazla fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemi. Buna atık su arıtımı denir. Kullanılan arıtma süreçleri atık su türüne göre değişiklik göstermektedir. Atık sudaki çözünmüş organik maddelerin bakteriyolojik faaliyetlerle uzaklaştırılması için biyolojik atık su arıtma tesisi, sudan yerçekimi ile çökelmeyen atık sudaki çözünmüş veya askıda kalan maddelerin uzaklaştırılması için kimyasal atık su arıtma tesisi, Atık sudan uzaklaştırılması için fiziksel atık su arıtma tesisi tercih edilmelidir.